Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів

Міністерство освіти і науки України
Департамент загальної  середньої та дошкільної освіти
01135, м. Київ, проспект  Перемоги,10 тел.8(044)481-47- 69


21.09.2015      № 2/2-14-1907-15

Департаментам (управлінням)
освіти  і науки обласних, Київської  міської
державних адміністрацій,
керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015     № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917, надсилаємо для можливого використання в роботі методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.Додаток на 24 арк.

 Директор департаменту                                                          Ю. Г. КононенкоЛотоцька, 4814768


Методичні рекомендації
щодо заповнення  Класного журналу  для 1-4 класів
                           загальноосвітніх навчальних закладів

   Методичні рекомендації розроблено відповідно до окремих положень Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 та зареєстрованої  в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917.
Усі загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності мають дотримуватися зазначених в Інструкції вимог щодо заповнення Класного журналу (далі-журнал) для початкової школи.
Відповідно до пункту  Інструкції перелік навчальних предметів інваріантної та варіативної складових здійснюється відповідно до робочого навчального плану. Якщо для вивчення окремих предметів клас ділиться на групи, то для кожної з них у журналі відводять окремі сторінки і після назви предмета у дужках записують номер групи (І група; ІІ група). Дана вимога стосується й уроків навчання грамоти. Зауважимо, що навчання грамоти (читання і письма), як один навчальний предмет у кожній групі проводить один учитель (таблиця 1).
Таблиця 1.
Перелік навчальних предметів для запису назв у класному журналі

Клас
Назва предмета інваріантної складової навчального плану
Особливості запису
1
Навчання грамоти (мова навчання: українська, мови національних меншин)
Зазначається мова навчання. На читання і письмо окремі сторінки не відводяться. Якщо клас поділяється на групи, у дужках записується номер групи
1-4
Українська мова
Зазначається у школах з навчанням мовами національних меншин. Якщо клас поділяється на групи, у дужках записується номер групи
2-4
Мова навчання (у ЗНЗ з іншими мовами навчання)
Зазначається мова навчання. Якщо клас поділяється на групи, у дужках записується номер групи
2-4
Літературне читання
У дужках вказується мова для шкіл з навчанням мовами національних меншин.
1-4
Іноземна мова
(у тому числі мова національних меншин, що вивчається як предмет)
 У дужках вказується мова. Якщо клас поділяється на групи, у дужках записується номер групи
1-4
Математика

1-4
Природознавство

3-4
Я у світі

1-4
Музичне мистецтво

1-4
Образотворче мистецтво

1-4
Трудове навчання

2-4
Інформатика
Якщо клас поділяється на групи, у дужках записується номер групи
1-4
Фізична культура

1-4
Основи здоров’я


Назва предмета варіативної складової навчального плану

1-4
Вказується назва обраного курсу
У дужках зазначається: варіативна складова
1-4
Облік проведення навчальних екскурсій ………………………………….
Зазначається зміст, форма організації (екскурсія, проект тощо), дата і кількість годин проведення навчальних екскурсій, навчальної практики

На виконання пункту 36 Інструкції подається (таблиця 2) орієнтовний розподіл кількості сторінок для навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу (з урахуванням окремих сторінок для кожної групи при вивченні окремих предметів, якщо клас поділяється на групи).
Таблиця 2
 Орієнтовний розподіл сторінок у класному журналі для навчальних предметів інваріантної складової навчального плану

Клас
Навчальні предмети
Кількість годин
Орієнтовна кількість сторінок у журналі
1
Навчання грамоти
7
16 розворотів
2–4
Українська мова
4/3 та
11 розворотів
1-4
Українська мова (у ЗНЗ з іншими мовами навчання)
3/4
8-9 розворотів
2–4

Літературне читання
3/4
11 розворотів
2–4
Іноземна мова
2
6 розворотів
1–4
Математика
4
9 розворотів
1–4
Природознавство
2
6 розворотів
3–4
Я у світі
1
3 розвороти (6 сторінок)
1–4
Музичне мистецтво
1
3 розвороти (6 сторінок)
1–4
Образотворче мистецтво
1
3 розвороти (6 сторінок)
1–4
Мистецтво
2
6 розворотів (12 сторінок)
1–4
Трудове навчання: 
1
3 розвороти (6 сторінок)
2-4
Інформатика
1
3 розвороти (6 сторінок)
1–4
Фізична культура
3
9 розворотів
1–4
Основи здоров’я
1
3 розвороти (6 сторінок)

Відповідно до пункту 11 Інструкції щодо відвідування занять, учитель відмічає кількість уроків (годин), пропущених кожним учнем і несе відповідальність за достовірність цієї інформації.
Фіксація навчальних досягнень учнів у журналі здійснюється відповідно до Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222) та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74).
Навчальна діяльність учнів під час навчальних екскурсій, передбачених календарно-тематичним планом, інших форм організації навчання (проектів, дослідів тощо), що фіксуються на сторінках журналу, відведених на відповідний предмет, оцінюється згідно з критеріями оцінювання.
Відповідно до пункту 17 усі бали, які виставляються учителем до журналу,  дублюються у щоденники учнів або повідомляються батькам у інший спосіб (через СМС, індивідуальний доступ до сторінки учня на сайті школи тощо) того самого дня.
Згідно:
з пунктом 20 для контрольних робіт ведуться окремі зошити;  
з пунктом 21 результати контрольних робіт, що проводились за розпорядженням директора навчального закладу чи органу управління освіти під час інспектування навчального закладу  можуть ураховуватися при виставленні підсумкових балів за семестр, проте вони не є визначальними.
У випадках, коли перевірку здійснює не вчитель даного класу (перевіряюча особа, що має на це право), то результати оцінювання такої роботи не впливають на підсумковий бал.
На виконання пункту 23 кількість тематичних блоків для оцінювання визначається учителем залежно від кількості годин на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1 год – 2 тематичних оцінювання за семестр, 2-3 год – 3-4 тематичних оцінювання, 4 год – 4-5 тематичних оцінювання тощо).
Тематичний бал виставляється з урахуванням балів усіх поточних та перевірних робіт із певної теми (підтеми) і записується у колонці журналу без дати з позначкою: Тема.
Згідно з пунктом 24 бал за семестр виводиться на основі тематичних балів з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня (учениці) і виставляється у колонці журналу з позначкою: І семестр (ІІ семестр) не пізніше ніж за 3 дні до кінця певного семестру.
Семестрова контрольна робота як окремий вид підсумкової роботи не проводиться.
Відповідно до пункту 25 у 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів підсумкові контрольні роботи з української мови (мови навчання), літературного читання та математики як форми державної підсумкової атестації мають певні особливості фіксації результатів у журналі. На правій сторінці  журналу у розділі «Тема» здійснюється запис «Державна підсумкова атестація».
Бали, одержані учнями за підсумкову контрольну роботу з предметів, які підлягають державній підсумковій атестації виставляються у журналі в окремій колонці з написом ДПА без зазначення дати після колонки з балами за рік.
У разі, коли учень (учениця) звільнений (-а) від ДПА за рішенням педагогічної ради, у журналі у цій колонці робиться запис: зв.
У випадках, якщо учень (учениця), який був з певних причин відсутній на підсумковій контрольній роботі рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу їм надається право пройти атестацію в інший час і у журналі у відповідних колонках виставляється бал за ДПА.
Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації та відповідної шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів (вихованців)), виставляються у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової школи).
Проводити додаткові перевірні роботи в усній чи письмовій формах з метою виставлення бала за державну підсумкову атестацію учнів початкової школи недоцільно.
Відповідно до пункту 27 річний бал виставляється на основі семестрових балів з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня (учениці) і результатів підсумкової контрольної роботи, як правило, не пізніше ніж за 3 дні до закінчення навчального року. Бали, виставлені за ДПА не враховуються при виставленні річних балів.
Річний бал є підсумковим. Окрема колонка для підсумкового бала не відводиться.
Корегуючий бал за всі види оцінювання не виставляється.
Річні та семестрові бали, виставлені учителем у журнал заносять до табелів школярів (для учнів 2-4 кл.).
Відповідно до пункту 38 Інструкції запис домашніх завдань рекомендується здійснювати таким чином: с. 10-12, прочитати і переказати оповідання; с. 27-29, вивчити напам'ять вірш, дібрати два прислів'я; с. 29 повторити правило; с. 30, виконати № 64; с. 67, виконати на вибір: І – № 124 різними способами, ІІ – № 125 тощо.
Домашнє завдання не задається і відповідно не фіксується у журналі у      1 класах з усіх предметів навчального плану; у 2-4 класах з таких предметів інваріантної складової навчального плану: інформатика, основи здоров’я, фізична культура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, мистецтво і всіх предметів варіативної складової, а також з усіх предметів на вихідні (з п’ятниці на понеділок), святкові та канікулярні дні).

Немає коментарів:

Дописати коментар