Клуб «Творчий неспокій»

Клуб  «Творчий неспокій»

Девіз клубу: «Досвід кожного – багатство всіх»

Методична проблема: «Виховання національної самосвідомості школярів»

Актуальність проблеми:
-          виховання національної самосвідомості
-          необхідність оволодіння національно-культурним скарбом, поповнення його індивідуальним творчим внеском
-          збереження національної самобутності в умовах Євроінтеграції

Мета: «Формування засобами змісту навчальних предметів якостей особистості, що характеризується ціннісним ставленням до суспільства, держави, природи, праці, мистецтва»

Завдання:
-          Творчо працювати
-          Спонукати учнів до вивчення джерел національної культури, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу
-          Пробуджувати інтерес до навчальної праці, розвивати мотивацію до праці

План роботи клубу
  
з/п
найменування
Дата проведення
Хто відповідає
 І засідання
вересень
1
Опрацювання методичних рекомендацій  щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Додаток до Наказу Міністерства освіти і науки від 16.06.2015 р. №641
Члени клубу
2
Обмін думками «Проблеми національно-патріотичного виховання на уроках»
Члени клубу
ІІ засідання
листопад
1
Національне виховання через зміст трудового навчання
Ткаченко В.Г.
2
 Виставка дитячих робіт
Ткаченко В.Г.
ІІІ засідання
січень
1
Виховання почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції на уроках музичного мистецтва
Лойтра І.А.
2
Участь школярів в святкуванні Різдва
Лойтра І.А.
ІV засідання
березень
1
Відчуття взаємозв’язку поколінь
Карачінський А.А
2
Застосування традицій декоративно-прикладного мистецтва на   уроках трудового навчання (Свято Пасхи)
Ткаченко
V засідання
травень
1
Створення методичного посібника «Проблеми національно-патріотичного виховання на уроках»
Члени клубу
2
Розробка презентаційних матеріалів до проведення уроків
Члени клубу
3
Фестиваль уроків з навчальних тем з використанням традицій українського народу
Члени клубу

ІІ засідання
Національне виховання через зміст трудового навчання.
                                                                
                                                                       Ткаченко В.Г., вчитель трудового навчання
                                                                                           Великовисківської ЗШ І-ІІІ ст.

                                             Молодим поколінням не треба започатковувати
                                             культурний рух: їм залишається продовжувати й
                                             удосконалювати те, що здобули предки.
                                                                                               Г.Ващенко

Важливу роль в національно-патріотичному  вихованні відведено  урокам трудового навчання при ознайомленні учнів з різними видами декоративно-прикладного мистецтва.
Виховне значення виробів декоративно-прикладного мистецтва визначається тим, що вони оптимізують звязок людини з предметним середовищем, яке впливає на характер, звички і смаки людини. Прагнення учнів до оволодіння техніками декоративно-прикладного мистецтва повинно визначатися внутрішньою потребою кожного учня. [ 1]
Кожна нація, кожен народ мають свої традиції, звичаї, обряди та свята. Із покоління в покоління передаються ці елементи, що об’єднують  окремих людей в один народ, в одну націю. Українське ужиткове мистецтво має давнє коріння.  Завдяки літописам і пам’яткам, які дійшли до нас із часів Київської Русі відомо, що вже тоді існували промисли. [ 2]
У кожного народу є культурні здобутки, які не може приховати пил віків. Сьогодні вони допомагають відродити українську культуру, історичну свідомість і національну гідність народу.  Ознайомлення учнів із історичними витоками розвитку декоративно-прикладного мистецтва, його видами, багатющою культурною спадщиною допоможе пізнати історію свого народу, його неоціненні скарби, переповнитися гордістю і повагою до нього. [ 3]
          Саме народна творчість надає народу  наснагу для боротьби за національне відродження.   Знання  історичних і культурних надбань предків формує в учнів національну гідність, патріотизм, світогляд, естетичні ідеали, моральні й трудові цінності та національні почуття особистості.
         Народне декоративно-прикладне мистецтво України налічує багато видів і жанрів. Ось деякі з них: художня обробка шкіри, вишивка, розпис, ткацтво, різьблення, писанкарство, гончарство, ковальство, лозоплетіння, килимарство, обробка деревини. З ними можна ознайомитися в музеї декоративно-прикладного мистецтва школи.
   Вивчення основних видів декоративно-прикладного  і декоративно-ужиткового  мистецтва проходить за новими модулями «Художня обробка деревини», «Технологія художньої обробки металів», «Художню випалювання»,  «Технологія виготовлення народної ляльки», «Технологія виготовлення дерев’яної  іграшки», «Технологія виготовлення сувенірів із деревинних матеріалів»,  Технологія  виготовлення виробів із деревини та деревинних матеріалів (способом ажурного випилювання)», «Технологія виготовлення макетів  архітектурних споруд із деревини та деревинних матеріалів» тощо.
          Заняття  різними видами мистецтва створює передумови для перетворення оздоблених учнями виробів у справжні твори декоративно-ужиткового мистецтва. Передбачається  створення таких художніх композицій, які відображають історію українського народу, його визвольний рух, звитягу сучасних захисників цілісності України. Велика увага приділяється використанню патріотичної символіки під час виготовлення сувенірів. Все це сприяє вихованню в учнів національно-патріотичних почуттів.
         Звернення до  традицій минулого зовсім не означає нехтування сьогоденням. Тільки осмисливши минуле, пізнавши витоки свої культури та історії, можна чіткіше зрозуміти сьогодення та уявити майбутнє. [ 4]

Література:
1.   Павх С.П. – автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  «національне виховання учнів гімназії в процесі трудового навчання, 1999

2. В.М.Гащак. «Збереження народних традицій регіону засобами впровадження художніх ремесел на уроках трудового навчання і «технології» Журнал Трудове навчання в школі, Основа, січень 2013 р. ст.. 7, 10

3.     В.Р.Павленко. Журнал Трудове навчання в школі., Основа,  листопад 2012 р. ст..16

4.     В.А.Беркета, Я.А.Петров. Журнал Трудове навчання в школі., Основа,  серпень  2012 р. ст.38

5.    Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх закладах. Додаток до наказу МОН України від 16.06.2015 р. № 641
6.   Навчальна програма з трудового навчання  для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи, Київ, 2015


Немає коментарів:

Дописати коментар